Zoek
Sluit dit zoekvak.

Voetbalwet

Filtering

Politie

Bij de aanpak en bestrijding van ordeverstoringen zoals rellende jongeren, overlast tijdens evenementen of bij betaalde voetbalwedstrijden, is de inzet van politie van groot belang.

Ook al heeft de politie op grond van de Wet MBVEO geen zelfstandige bevoegdheden, zij speelt wel een belangrijke rol in de toepassing en handhaving van de wet.

Lees verder »

KNVB / BVO

De Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (KNVB) maakt afspraken met alle betaald voetbalorganisaties (BVO’s) om op te kunnen treden tegen voetbalvandalisme, geweld van supporters en andere wanordelijkheden in en rondom het betaald voetbal. Deze afspraken zijn bedoeld om de openbare orde en veiligheid bij voetbalevenementen te waarborgen.

Lees verder »

Rechterlijke Macht

Artikel 38v Wetboek van Strafrecht (Sr) bepaalt dat een strafrechter bij een veroordeling voor een strafbaar feit een vrijheidsbeperkende maatregel kan opleggen. De maatregel is bedoeld om  de maatschappij te beveiligen of om te voorkomen dat de verdachte opnieuw een strafbaar feit pleegt.

De rechter kan vrijheidsbeperkende maatregelen opleggen in de vorm van een gebiedsverbod, contactverbod, gebiedsgebod of meldplicht. Dat kan hij doen bij lichte feiten zoals vernieling en openbaar dronkenschap, maar ook bij ernstige feiten zoals mishandeling en verboden wapenbezit.

Lees verder »

Openbaar Ministerie

De Wet MBVEO geeft de officier van justitie de mogelijkheid een gedragsaanwijzing op te leggen. Dit is uitgewerkt in artikel 509hh van het Wetboek van Strafvordering (Sv). Op het moment dat iemand een strafbaar feit pleegt, kan met een gedragsaanwijzing meer passend worden gereageerd. In afwachting van het oordeel van de strafrechter, wordt alvast een gedragsaanwijzing opgelegd.

Lees verder »

Gemeenten

Een belangrijk onderdeel van de Wet maatregelen bestrijding voetbalvandalisme en ernstige overlast is artikel 172a Gemeentewet. Op grond van dit artikel kan de burgemeester optreden tegen verstoringen van de openbare orde, zoals overlast in de wijk en voetbalvandalisme. De burgemeester kan maatregelen opleggen in de vorm van een gebiedsverbod, een groepsverbod of een meldplicht.

Lees verder »

Politie

Bij de aanpak en bestrijding van ordeverstoringen zoals rellende jongeren, overlast tijdens evenementen of bij betaalde voetbalwedstrijden, is de inzet van politie van groot belang.

Ook al heeft de politie op grond van de Wet MBVEO geen zelfstandige bevoegdheden, zij speelt wel een belangrijke rol in de toepassing en handhaving van de wet.

Lees verder »

KNVB / BVO

De Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (KNVB) maakt afspraken met alle betaald voetbalorganisaties (BVO’s) om op te kunnen treden tegen voetbalvandalisme, geweld van supporters en andere wanordelijkheden in en rondom het betaald voetbal. Deze afspraken zijn bedoeld om de openbare orde en veiligheid bij voetbalevenementen te waarborgen.

Lees verder »

Rechterlijke Macht

Artikel 38v Wetboek van Strafrecht (Sr) bepaalt dat een strafrechter bij een veroordeling voor een strafbaar feit een vrijheidsbeperkende maatregel kan opleggen. De maatregel is bedoeld om  de maatschappij te beveiligen of om te voorkomen dat de verdachte opnieuw een strafbaar feit pleegt.

De rechter kan vrijheidsbeperkende maatregelen opleggen in de vorm van een gebiedsverbod, contactverbod, gebiedsgebod of meldplicht. Dat kan hij doen bij lichte feiten zoals vernieling en openbaar dronkenschap, maar ook bij ernstige feiten zoals mishandeling en verboden wapenbezit.

Lees verder »

Openbaar Ministerie

De Wet MBVEO geeft de officier van justitie de mogelijkheid een gedragsaanwijzing op te leggen. Dit is uitgewerkt in artikel 509hh van het Wetboek van Strafvordering (Sv). Op het moment dat iemand een strafbaar feit pleegt, kan met een gedragsaanwijzing meer passend worden gereageerd. In afwachting van het oordeel van de strafrechter, wordt alvast een gedragsaanwijzing opgelegd.

Lees verder »

Gemeenten

Een belangrijk onderdeel van de Wet maatregelen bestrijding voetbalvandalisme en ernstige overlast is artikel 172a Gemeentewet. Op grond van dit artikel kan de burgemeester optreden tegen verstoringen van de openbare orde, zoals overlast in de wijk en voetbalvandalisme. De burgemeester kan maatregelen opleggen in de vorm van een gebiedsverbod, een groepsverbod of een meldplicht.

Lees verder »
Video afspelen