Search
Close this search box.

Bestuursrechtelijke interventies

Filtering

Preventieve last onder dwangsom

Een preventieve last onder dwangsom is een bestuurlijke maatregel die wordt opgelegd om te voorkomen dat een bepaalde overtreding plaatsvindt. Het is een preventieve maatregel die wordt genomen vóórdat de overtreding daadwerkelijk heeft plaatsgevonden.

Lees verder »

Last onder dwangsom

Een last onder dwangsom is een maatregel die kan worden opgelegd aan een persoon of organisatie die een overtreding begaat. Het houdt in dat de overtreder verplicht is om een bepaalde handeling uit te voeren of juist na te laten. Als de overtreder niet aan deze verplichting voldoet, moet hij een geldbedrag betalen (de dwangsom).

Lees verder »

Meldplicht opgelegd door de burgemeester

De burgemeester kan iemand een meldplicht opleggen, al dan niet in een andere gemeente (meestal de woonplaats van de ordeverstoorder). De ordeverstoorder moet zich dan bij een nader aangegeven instantie (meestal het politiebureau) op een nader aangegeven tijdstip (meestal tijdens de voetbalwedstrijd) melden. Het doel van de meldplicht is om de overlast te verminderen. Een meldplicht opgelegd door de burgemeester is een burgemeestersbevel.

Lees verder »

Inzet Wet MBVEO (en rol politie)

De Wet maatregelen bestrijding voetbalvandalisme en ernstige overlast (Wet MBVEO) geeft burgemeesters, officieren van justitie en strafrechters bevoegdheden om de openbare orde en veiligheid te bewaren. De politie heeft op grond van de Wet MBVEO geen zelfstandige bevoegdheden. Uiteraard speelt zij wel een belangrijke rol in de toepassing en naleving van de wet.

Lees verder »

Burgemeestersbevel twaalfminners

De burgemeester kan een bevel geven dat een kind jonger dan twaalf jaar zich binnen de gemeente niet onbegeleid op bepaalde plekken mag bevinden. Of dat het kind tussen 20.00 en 06.00 uur niet onbegeleid op straat (of een andere publiek toegankelijke plek) mag zijn. Daar dienen de ouders/verzorgers vervolgens op toe te zien. Als de ouders/verzorgers het bevel van de burgemeester opzettelijk niet naleven, kunnen zij strafrechtelijk worden vervolgd.

Lees verder »

Groepsverbod opgelegd door burgemeester

De burgemeester heeft de mogelijkheid om iemand een groepsverbod op te leggen. Wie een groepsverbod krijgt opgelegd, mag zich op bepaalde plaatsen (bijvoorbeeld rond het stadion) niet zonder doel met meer dan drie personen ophouden. Een groepsverbod opgelegd door de burgemeester is een burgemeestersbevel.

Lees verder »

Gebiedsverbod opgelegd door de burgemeester

De burgemeester kan iemand een gebiedsverbod opleggen. Het gaat hierbij niet om een straf, maar om een maatregel om anderen te beschermen tegen overlast. Degene voor wie het verbod geldt, mag dan gedurende een bepaalde termijn niet in een bepaald gebied komen. Een gebiedsverbod opgelegd door de burgemeester is een burgemeestersbevel.

Lees verder »

Preventieve last onder dwangsom

Een preventieve last onder dwangsom is een bestuurlijke maatregel die wordt opgelegd om te voorkomen dat een bepaalde overtreding plaatsvindt. Het is een preventieve maatregel die wordt genomen vóórdat de overtreding daadwerkelijk heeft plaatsgevonden.

Lees verder »

Last onder dwangsom

Een last onder dwangsom is een maatregel die kan worden opgelegd aan een persoon of organisatie die een overtreding begaat. Het houdt in dat de overtreder verplicht is om een bepaalde handeling uit te voeren of juist na te laten. Als de overtreder niet aan deze verplichting voldoet, moet hij een geldbedrag betalen (de dwangsom).

Lees verder »

Meldplicht opgelegd door de burgemeester

De burgemeester kan iemand een meldplicht opleggen, al dan niet in een andere gemeente (meestal de woonplaats van de ordeverstoorder). De ordeverstoorder moet zich dan bij een nader aangegeven instantie (meestal het politiebureau) op een nader aangegeven tijdstip (meestal tijdens de voetbalwedstrijd) melden. Het doel van de meldplicht is om de overlast te verminderen. Een meldplicht opgelegd door de burgemeester is een burgemeestersbevel.

Lees verder »

Inzet Wet MBVEO (en rol politie)

De Wet maatregelen bestrijding voetbalvandalisme en ernstige overlast (Wet MBVEO) geeft burgemeesters, officieren van justitie en strafrechters bevoegdheden om de openbare orde en veiligheid te bewaren. De politie heeft op grond van de Wet MBVEO geen zelfstandige bevoegdheden. Uiteraard speelt zij wel een belangrijke rol in de toepassing en naleving van de wet.

Lees verder »

Burgemeestersbevel twaalfminners

De burgemeester kan een bevel geven dat een kind jonger dan twaalf jaar zich binnen de gemeente niet onbegeleid op bepaalde plekken mag bevinden. Of dat het kind tussen 20.00 en 06.00 uur niet onbegeleid op straat (of een andere publiek toegankelijke plek) mag zijn. Daar dienen de ouders/verzorgers vervolgens op toe te zien. Als de ouders/verzorgers het bevel van de burgemeester opzettelijk niet naleven, kunnen zij strafrechtelijk worden vervolgd.

Lees verder »

Groepsverbod opgelegd door burgemeester

De burgemeester heeft de mogelijkheid om iemand een groepsverbod op te leggen. Wie een groepsverbod krijgt opgelegd, mag zich op bepaalde plaatsen (bijvoorbeeld rond het stadion) niet zonder doel met meer dan drie personen ophouden. Een groepsverbod opgelegd door de burgemeester is een burgemeestersbevel.

Lees verder »

Gebiedsverbod opgelegd door de burgemeester

De burgemeester kan iemand een gebiedsverbod opleggen. Het gaat hierbij niet om een straf, maar om een maatregel om anderen te beschermen tegen overlast. Degene voor wie het verbod geldt, mag dan gedurende een bepaalde termijn niet in een bepaald gebied komen. Een gebiedsverbod opgelegd door de burgemeester is een burgemeestersbevel.

Lees verder »
Video afspelen