Zoek
Sluit dit zoekvak.

Nieuws

Deventer zet last onder dwangsom in tegen voetbalgeweld

Als een van de eerste gemeenten zet Deventer de last onder dwangsom in om geweldsdelicten de kop in te drukken. Daarbij gaat het onder meer om voetbalgeweld. Burgemeesters zetten de last onder dwangsom al wel in bij verschillende soorten overtredingen, maar bij ongeregeldheden is het vrij uniek.

Het doel van de last onder dwangsom is om te voorkomen dat de persoon opnieuw in de fout gaat. Overtreedt de persoon (opnieuw) de betreffende APV-bepaling, dan moet hij of zij een dwangsom betalen. In de meeste gevallen is dit een bedrag van € 2.500 per overtreding met een maximum van € 10.000. “Dat zijn behoorlijk hoge bedragen,” zegt burgemeester van Deventer Ron König. “Thuis uitleggen waarom dat bedrag betaald moet worden, dat vinden ze niet fijn”.

Bevel van de politie

De last onder dwangsom kan worden ingezet bij onder meer ongeregeldheden, vechtpartijen en ongewenste samenscholingen. De overtreder moet er voor zorgen dat zij of hij er niet (meer) bij betrokken raakt. Ook is de overtreder verplicht om een bevel van de politie op te volgen als hij of zij op een openbare plek is en hier ongeregeldheden ontstaan of dreigen te ontstaan.

“Verharding in de maatschappij zien we op allerlei vlakken,” aldus König. “Voetbal-gerelateerd geweld springt het meest in het oog, maar we hebben bijvoorbeeld in de corona-tijd gezien dat ook op andere vlakken de gemoederen hoog kunnen oplopen”.

In het gareel

“In de meeste gevallen is het opleggen van een last onder dwangsom voldoende reden voor de overtreder om te stoppen met aanleiding geven tot ongeregeldheden,” zegt de Deventer burgemeester. “Sommigen zijn wat hardleers en overtreden de overtreden met als gevolg dat zij dwangsommen verbeuren”. De ervaring leert, dat de verbeuring er toe leidt dat de meeste overtreders daarna in het gareel blijven. Indien het maximum van € 10,000 is bereikt, kan de burgemeester opnieuw een (hogere) last opleggen of overwegen om andere instrumenten uit de bestuurlijke toolbox in te zetten.

Onze bijdrage

Het Ondersteuningsteam PGA Voetbal

Het Ondersteuningsteam bestaat uit verschillende experts uit het werkveld (politie, gemeente, BVO en OM). Het secretariaat voor dit team wordt verzorgd door het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (Het CCV). Het Ondersteuningsteam richt zich op de versterking of inrichting van het PGA Voetbal in een BVO-gemeente, zodanig dat het samenwerkingsverband in staat is om ordeverstoorders persoonsgericht te sanctioneren. Op aanvraag van een gemeente kan het team ingezet worden om het proces naar een lokaal PGA Voetbal (kosteloos) te begeleiden.

steen tegen ruit

SNEL ZOEKEN

Snel informatie zoeken met AI

Onze AI tool helpt je met het zoeken naar relevante informatie en artikelen op de website. Probeer onze tool nu uit via de knop rechtsonder in je scherm. 

Video afspelen