Zoek
Sluit dit zoekvak.

Interventies

Gebiedsgebod opgelegd door de strafrechter

Bij een veroordeling voor een strafbaar feit kan de strafrechter een gebiedsgebod als vrijheidsbeperkende maatregel opleggen. De dader is dan verplicht om op een bepaald moment ergens aanwezig te zijn, bijvoorbeeld in zijn eigen woning (huisarrest).

Deze vrijheidsbeperkende maatregel staat beschreven in artikel 38v Wetboek van Strafrecht. Het is speciaal aan dit artikel toegevoegd om voetbaloverlast tegen te gaan.

De officier van justitie kan een gebiedsgebod opnemen in de strafeis. Het is uiteindelijk de rechter die bepaalt of het gebiedsgebod wordt opgelegd. 

Termijn

De termijn voor een vrijheidsbeperkende maatregel is maximaal vijf jaar. Bij overtreding van het gebiedsgebod, kan iemand worden vastgezet. Dat is meestal voor één of twee weken (met een maximum van zes maanden). 

Aanvullende maatregelen

De rechter kan een gebiedsgebod opleggen in combinatie met elektronisch toezicht, zoals een enkelband. De reclasseringsofficier dient hiermee in te stemmen. Naast het controleren of de veroordeelde zich houdt aan de opgelegde maatregel, gaat er een preventieve werking van uit.

Nota bene

Bij een veroordeling voor een strafbaar feit, kan de strafrechter eveneens een contactverbod als vrijheidsbeperkende maatregel opleggen. Een gebiedsgebod als vrijheidsbeperkende maatregel kan eventueel ook gecombineerd worden met een contactverbod. 

Onze bijdrage

Het Ondersteuningsteam PGA Voetbal

Het Ondersteuningsteam bestaat uit verschillende experts uit het werkveld (politie, gemeente, BVO en OM). Het secretariaat voor dit team wordt verzorgd door het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (Het CCV). Het Ondersteuningsteam richt zich op de versterking of inrichting van het PGA Voetbal in een BVO-gemeente, zodanig dat het samenwerkingsverband in staat is om ordeverstoorders persoonsgericht te sanctioneren. Op aanvraag van een gemeente kan het team ingezet worden om het proces naar een lokaal PGA Voetbal (kosteloos) te begeleiden.

Video afspelen