Zoek
Sluit dit zoekvak.

Voetbalclub en/of KNVB

Gedragscommissie

Een gedragscommissie komt in beeld als er zich op of rond de velden incidenten voordoen waarbij toeschouwers, spelers, medewerkers of vrijwilligers betrokken zijn. De commissie beoordeelt het incident op objectieve wijze en adviseert het bestuur over de eventueel te nemen maatregelen.

Doelgroep
Betaald voetbal organisaties (BVO’s) en amateurverenigingen

Doel
Een gedragscommissie heeft als doel ongewenst gedrag van supporters, spelers, medewerkers of vrijwilligers te voorkomen en te beperken. Hiermee wordt een verenigingsklimaat bevorderd waarin elk speler en toeschouwer zich thuis voelt en waar met respect met elkaar wordt omgegaan.

Werkwijze
BVO’s en amateurverenigingen streven ernaar om elke bezoeker een fantastisch en veilig verblijf op hun sportcomplex te bezorgen. Door onder meer een huisreglement op te stellen proberen ze dit doel te bereiken. Helaas houdt niet iedere bezoeker zich altijd aan de huisregels. Bij een (ernstige) overtreding kan door de gedragscommissie een maatregel worden opgelegd. 

Een gedragscommissie bestaat uit onafhankelijke personen die geen onderdeel uitmaken van het bestuur van de club. De commissie bepaalt of een persoon in aanmerking komt voor een bepaalde maatregel en legt deze sanctie namens de club op. 

Een maatregel kan variëren van een preventief, corrigerend gesprek tot een stadionverbod of andere sanctie. De commissie kan alleen lokale sancties opleggen voor de thuiswedstrijden en georganiseerde uitwedstrijden. De gedragscommissie is bevoegd om de eigen straffen om te zetten in een voorwaardelijk deel, indien taakstraffen/alternatieve trajecten positief zijn afgerond. 

Meer informatie

Onze bijdrage

Het Ondersteuningsteam PGA Voetbal

Het Ondersteuningsteam bestaat uit verschillende experts uit het werkveld (politie, gemeente, BVO en OM). Het secretariaat voor dit team wordt verzorgd door het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (Het CCV). Het Ondersteuningsteam richt zich op de versterking of inrichting van het PGA Voetbal in een BVO-gemeente, zodanig dat het samenwerkingsverband in staat is om ordeverstoorders persoonsgericht te sanctioneren. Op aanvraag van een gemeente kan het team ingezet worden om het proces naar een lokaal PGA Voetbal (kosteloos) te begeleiden.

Video afspelen