Zoek
Sluit dit zoekvak.

Nieuws

Pleidooi continuering interventie Sport en Gedrag

De financiering voor de Halt interventie Sport en Gedrag loopt eind 2022 af. Gezien de positieve resultaten, pleiten de betrokkenen voor continuering van de maatregel. Op 17 juni spraken Halt, ervaringsdeskundigen en de KNVB hierover met Kamerlid Van Nispen (SP).

Het mes van het programma Sport en Gedrag snijdt aan twee kanten. Enerzijds draagt het bij aan meer sportiviteit en respect op de voetbalvelden. Anderzijds levert de voetbalbond een bijdrage aan het beïnvloeden van jongeren die buiten het voetbalveld wellicht ook weleens buiten de lijnen kleuren. Bovendien herstellen jongeren in de interventie de relatie met het slachtoffer, waardoor dader en slachtoffer echt weer verder kunnen met elkaar.

Het oplaaiende voetbalgeweld en de combinatie van positieve ervaringen vanuit deelnemers, Halt en de KNVB, motiveren om de interventie voort te zetten en zelfs verder uit te breiden. Structurele financiering is daarbij van belang.

Indruk

Ook Kamerlid Van Nispen beaamt het belang van de interventie. Van Nispen: “Ik had al veel over deze effectieve gedragsinterventie gehoord. Maar als je het dan uit de mond hoort van een jongen die zelf over de schreef is gegaan op het voetbalveld, dankzij die trainingen beter zijn boosheid kan reguleren én een gesprek heeft gehad met het slachtoffer, dat maakt echt indruk. Het is duidelijk dat de financiering moet worden voortgezet. Daar ga ik in de Tweede Kamer mijn uiterste best voor doen.”

Eerder stelde Van Nispen al vragen aan sportminister Helder over de mogelijkheden om de door het Nederlands Jeugdinstituut (NJI) erkende gedragsinterventie te continueren.

Onze bijdrage

Het Ondersteuningsteam PGA Voetbal

Het Ondersteuningsteam bestaat uit verschillende experts uit het werkveld (politie, gemeente, BVO en OM). Het secretariaat voor dit team wordt verzorgd door het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (Het CCV). Het Ondersteuningsteam richt zich op de versterking of inrichting van het PGA Voetbal in een BVO-gemeente, zodanig dat het samenwerkingsverband in staat is om ordeverstoorders persoonsgericht te sanctioneren. Op aanvraag van een gemeente kan het team ingezet worden om het proces naar een lokaal PGA Voetbal (kosteloos) te begeleiden.

voetbalschoenen

SNEL ZOEKEN

Snel informatie zoeken met AI

Onze AI tool helpt je met het zoeken naar relevante informatie en artikelen op de website. Probeer onze tool nu uit via de knop rechtsonder in je scherm. 

Video afspelen