Voetbalclub en/of KNVB

Filtering

App Discriminatiemelder

Met de Discriminatiemelder-app kan iedereen incidenten melden die te maken hebben met racisme en discriminatie. De app is onlangs uitgebreid met een apart menu voor meldingen in het betaald voetbal en amateurvoetbal.

Lees verder »

Geef Racisme de Rode Kaart

Stichting Geef Racisme de Rode Kaart biedt een programma dat gebruikmaakt van de sociale kracht van voetbal. Met schoolprogramma’s, campagnes in lokale gemeenschappen en projecten bij amateurverenigingen, wil het racisme en andere vormen van discriminatie helpen aanpakken.

Lees verder »

Workshops John Blankenstein Foundation

De John Blankenstein Foundation (JBF) verzorgt al ruim tien jaar workshops in de sportsector ter bevordering van een inclusieve omgeving voor LHBTI+ers. Een thema waarover binnen sportverenigingen niet heel vaak wordt gesproken.

Lees verder »

Roze Fanclubs

LHBTI+ supportersverenigingen, de zogenoemde Roze Fanclubs, willen een bijdrage leveren aan het uitbannen van homofobie binnen het voetbal en hun club. Nederland telt momenteel twee Roze Fanclubs. In Duitsland en Engeland zijn er al veel meer.

Lees verder »

Voetbalstewards

Een voetbalsteward is een beveiligingsmedewerker en toezichthouder voor, tijdens en na voetbalwedstrijden. De belangrijkste taak van een voetbalsteward is het toezien op de algemene veiligheid van mensen en op eventueel wangedrag van voetbalsupporters.

Lees verder »

Fancoaches

Fancoaches zijn vrijwilligers of medewerkers van de club die helpen om ongewenst gedrag van supporters te voorkomen. Door supporters binnen en buiten het stadion te begeleiden, creëert de coach een veilige en positieve sfeer.

Lees verder »

Supporter Liaison Officer

Een Supporter Liaison Officer (SLO) is een door de club aangestelde medewerker die het supportersbeleid mede vormgeeft en uitvoert. Hij dient primair de belangen van de fans, maar zorgt er ook voor dat supporters, club en andere belanghebbenden met elkaar in contact blijven en elkaars standpunten begrijpen.

Lees verder »

Casusoverleg

Een casusoverleg is een lokale overlegstructuur waarin professionals van verschillende organisaties individuen bespreken waar zorgen over bestaan. In het casusoverleg wordt een persoonsgerichte aanpak opgesteld, vaak bestaand uit een combinatie van verschillende maatregelen.

Lees verder »

Gedragscommissie

Een gedragscommissie komt in beeld als er zich op of rond de velden incidenten voordoen waarbij toeschouwers, spelers, medewerkers of vrijwilligers betrokken zijn. De commissie beoordeelt het incident op objectieve wijze en adviseert het bestuur over de eventueel te nemen maatregelen.

Lees verder »

Landelijk civielrechtelijk stadionverbod

De KNVB kan een supporter een landelijk stadionverbod opleggen. Het landelijk civielrechtelijk stadionverbod is vóór, tijdens en na afloop van een voetbalwedstrijd of voetbalevenement van kracht. Het verbod geldt op de plaats waar de voetbalwedstrijd of het voetbalevenement wordt gehouden en waaraan een betaald voetbal organisatie (BVO) of een vertegenwoordigend elftal van de KNVB deelneemt.

Lees verder »

App Discriminatiemelder

Met de Discriminatiemelder-app kan iedereen incidenten melden die te maken hebben met racisme en discriminatie. De app is onlangs uitgebreid met een apart menu voor meldingen in het betaald voetbal en amateurvoetbal.

Lees verder »

Geef Racisme de Rode Kaart

Stichting Geef Racisme de Rode Kaart biedt een programma dat gebruikmaakt van de sociale kracht van voetbal. Met schoolprogramma’s, campagnes in lokale gemeenschappen en projecten bij amateurverenigingen, wil het racisme en andere vormen van discriminatie helpen aanpakken.

Lees verder »

Workshops John Blankenstein Foundation

De John Blankenstein Foundation (JBF) verzorgt al ruim tien jaar workshops in de sportsector ter bevordering van een inclusieve omgeving voor LHBTI+ers. Een thema waarover binnen sportverenigingen niet heel vaak wordt gesproken.

Lees verder »

Roze Fanclubs

LHBTI+ supportersverenigingen, de zogenoemde Roze Fanclubs, willen een bijdrage leveren aan het uitbannen van homofobie binnen het voetbal en hun club. Nederland telt momenteel twee Roze Fanclubs. In Duitsland en Engeland zijn er al veel meer.

Lees verder »

Voetbalstewards

Een voetbalsteward is een beveiligingsmedewerker en toezichthouder voor, tijdens en na voetbalwedstrijden. De belangrijkste taak van een voetbalsteward is het toezien op de algemene veiligheid van mensen en op eventueel wangedrag van voetbalsupporters.

Lees verder »

Fancoaches

Fancoaches zijn vrijwilligers of medewerkers van de club die helpen om ongewenst gedrag van supporters te voorkomen. Door supporters binnen en buiten het stadion te begeleiden, creëert de coach een veilige en positieve sfeer.

Lees verder »

Supporter Liaison Officer

Een Supporter Liaison Officer (SLO) is een door de club aangestelde medewerker die het supportersbeleid mede vormgeeft en uitvoert. Hij dient primair de belangen van de fans, maar zorgt er ook voor dat supporters, club en andere belanghebbenden met elkaar in contact blijven en elkaars standpunten begrijpen.

Lees verder »

Casusoverleg

Een casusoverleg is een lokale overlegstructuur waarin professionals van verschillende organisaties individuen bespreken waar zorgen over bestaan. In het casusoverleg wordt een persoonsgerichte aanpak opgesteld, vaak bestaand uit een combinatie van verschillende maatregelen.

Lees verder »

Gedragscommissie

Een gedragscommissie komt in beeld als er zich op of rond de velden incidenten voordoen waarbij toeschouwers, spelers, medewerkers of vrijwilligers betrokken zijn. De commissie beoordeelt het incident op objectieve wijze en adviseert het bestuur over de eventueel te nemen maatregelen.

Lees verder »

Landelijk civielrechtelijk stadionverbod

De KNVB kan een supporter een landelijk stadionverbod opleggen. Het landelijk civielrechtelijk stadionverbod is vóór, tijdens en na afloop van een voetbalwedstrijd of voetbalevenement van kracht. Het verbod geldt op de plaats waar de voetbalwedstrijd of het voetbalevenement wordt gehouden en waaraan een betaald voetbal organisatie (BVO) of een vertegenwoordigend elftal van de KNVB deelneemt.

Lees verder »
Video afspelen