Partners

Filtering

Supporter Liaison Officer

Een Supporter Liaison Officer (SLO) is een door de club aangestelde medewerker die het supportersbeleid mede vormgeeft en uitvoert. Hij dient primair de belangen van de fans, maar zorgt er ook voor dat supporters, club en andere belanghebbenden met elkaar in contact blijven en elkaars standpunten begrijpen.

Lees verder »

Casusoverleg

Een casusoverleg is een lokale overlegstructuur waarin professionals van verschillende organisaties individuen bespreken waar zorgen over bestaan. In het casusoverleg wordt een persoonsgerichte aanpak opgesteld, vaak bestaand uit een combinatie van verschillende maatregelen.

Lees verder »

Gedragscommissie

Een gedragscommissie komt in beeld als er zich op of rond de velden incidenten voordoen waarbij toeschouwers, spelers, medewerkers of vrijwilligers betrokken zijn. De commissie beoordeelt het incident op objectieve wijze en adviseert het bestuur over de eventueel te nemen maatregelen.

Lees verder »

Inzet Wet MBVEO (en rol politie)

De Wet maatregelen bestrijding voetbalvandalisme en ernstige overlast (Wet MBVEO) geeft burgemeesters, officieren van justitie en strafrechters bevoegdheden om de openbare orde en veiligheid te bewaren. De politie heeft op grond van de Wet MBVEO geen zelfstandige bevoegdheden. Uiteraard speelt zij wel een belangrijke rol in de toepassing en naleving van de wet.

Lees verder »

Digitale meldplicht

Het ministerie van Justitie en Veiligheid is een traject gestart om digitale meldplicht te realiseren. Deze mogelijkheid werd in 2015 wettelijk al geregeld, alleen is er tot nu toe geen geschikte digitale faciliteit die voldoet aan alle juridische en technologische eisen.

Lees verder »

Meldplicht opgelegd door de strafrechter

De strafrechter kan een meldplicht als vrijheidsbeperkende maatregel opleggen. De dader moet zich dan op bepaalde tijdstippen melden bij een opsporingsambtenaar. Zo kan een overlastpleger verplicht worden om zich tijdens een voetbalwedstrijd op het politiebureau te melden.

Lees verder »

Contactverbod opgelegd door de strafrechter

Bij een veroordeling voor een strafbaar feit, bijvoorbeeld bij mishandeling of bedreiging, kan de strafrechter een contactverbod als vrijheidsbeperkende maatregel opleggen. De dader mag dan geen contact opnemen met een bepaald persoon of personen. Niet fysiek, maar ook niet telefonisch of online.

Lees verder »

Gebiedsgebod opgelegd door de strafrechter

Bij een veroordeling voor een strafbaar feit kan de strafrechter een gebiedsgebod als vrijheidsbeperkende maatregel opleggen. De dader is dan verplicht om op een bepaald moment ergens aanwezig te zijn, bijvoorbeeld in zijn eigen woning (huisarrest).

Lees verder »

Gebiedsverbod opgelegd door de strafrechter

Bij een veroordeling voor een strafbaar feit kan de strafrechter een gebiedsverbod als vrijheidsbeperkende maatregel opleggen. De dader mag dan niet in een bepaald gebied komen. De grootte van dat gebied varieert. Het kan om een straat gaan, maar ook om een hele gemeente. Bij voetbaloverlast houdt een gebiedsverbod vaak (ook) een stadionverbod in.

Lees verder »

Aanwijzing tot hulpverlening opgelegd door de officier van justitie

Bij verdenking van een strafbaar feit, kan de officier van justitie iemand een aanwijzing tot hulpverlening opleggen. De verdachte moet dan hulpverlening accepteren die het plegen van strafbare feiten voorkomt, bijvoorbeeld een afkickprogramma. Dit is alleen van toepassing op een hulptraject dat al eerder gestart was, er wordt dus geen nieuw behandelprogramma voorgeschreven. Het gaat erom dat de verdachte zijn deelname daadwerkelijk voortzet. De reclassering kan de begeleiding op zich nemen.

Lees verder »

Supporter Liaison Officer

Een Supporter Liaison Officer (SLO) is een door de club aangestelde medewerker die het supportersbeleid mede vormgeeft en uitvoert. Hij dient primair de belangen van de fans, maar zorgt er ook voor dat supporters, club en andere belanghebbenden met elkaar in contact blijven en elkaars standpunten begrijpen.

Lees verder »

Casusoverleg

Een casusoverleg is een lokale overlegstructuur waarin professionals van verschillende organisaties individuen bespreken waar zorgen over bestaan. In het casusoverleg wordt een persoonsgerichte aanpak opgesteld, vaak bestaand uit een combinatie van verschillende maatregelen.

Lees verder »

Gedragscommissie

Een gedragscommissie komt in beeld als er zich op of rond de velden incidenten voordoen waarbij toeschouwers, spelers, medewerkers of vrijwilligers betrokken zijn. De commissie beoordeelt het incident op objectieve wijze en adviseert het bestuur over de eventueel te nemen maatregelen.

Lees verder »

Inzet Wet MBVEO (en rol politie)

De Wet maatregelen bestrijding voetbalvandalisme en ernstige overlast (Wet MBVEO) geeft burgemeesters, officieren van justitie en strafrechters bevoegdheden om de openbare orde en veiligheid te bewaren. De politie heeft op grond van de Wet MBVEO geen zelfstandige bevoegdheden. Uiteraard speelt zij wel een belangrijke rol in de toepassing en naleving van de wet.

Lees verder »

Digitale meldplicht

Het ministerie van Justitie en Veiligheid is een traject gestart om digitale meldplicht te realiseren. Deze mogelijkheid werd in 2015 wettelijk al geregeld, alleen is er tot nu toe geen geschikte digitale faciliteit die voldoet aan alle juridische en technologische eisen.

Lees verder »

Meldplicht opgelegd door de strafrechter

De strafrechter kan een meldplicht als vrijheidsbeperkende maatregel opleggen. De dader moet zich dan op bepaalde tijdstippen melden bij een opsporingsambtenaar. Zo kan een overlastpleger verplicht worden om zich tijdens een voetbalwedstrijd op het politiebureau te melden.

Lees verder »

Contactverbod opgelegd door de strafrechter

Bij een veroordeling voor een strafbaar feit, bijvoorbeeld bij mishandeling of bedreiging, kan de strafrechter een contactverbod als vrijheidsbeperkende maatregel opleggen. De dader mag dan geen contact opnemen met een bepaald persoon of personen. Niet fysiek, maar ook niet telefonisch of online.

Lees verder »

Gebiedsgebod opgelegd door de strafrechter

Bij een veroordeling voor een strafbaar feit kan de strafrechter een gebiedsgebod als vrijheidsbeperkende maatregel opleggen. De dader is dan verplicht om op een bepaald moment ergens aanwezig te zijn, bijvoorbeeld in zijn eigen woning (huisarrest).

Lees verder »

Gebiedsverbod opgelegd door de strafrechter

Bij een veroordeling voor een strafbaar feit kan de strafrechter een gebiedsverbod als vrijheidsbeperkende maatregel opleggen. De dader mag dan niet in een bepaald gebied komen. De grootte van dat gebied varieert. Het kan om een straat gaan, maar ook om een hele gemeente. Bij voetbaloverlast houdt een gebiedsverbod vaak (ook) een stadionverbod in.

Lees verder »

Aanwijzing tot hulpverlening opgelegd door de officier van justitie

Bij verdenking van een strafbaar feit, kan de officier van justitie iemand een aanwijzing tot hulpverlening opleggen. De verdachte moet dan hulpverlening accepteren die het plegen van strafbare feiten voorkomt, bijvoorbeeld een afkickprogramma. Dit is alleen van toepassing op een hulptraject dat al eerder gestart was, er wordt dus geen nieuw behandelprogramma voorgeschreven. Het gaat erom dat de verdachte zijn deelname daadwerkelijk voortzet. De reclassering kan de begeleiding op zich nemen.

Lees verder »
Video afspelen